murr Schunk

Leasing: Od aut po výrobní linku

I když se leasing používá obvykle primárně na financování movitých věcí (typicky automobilů), nemenší úlohu hraje v podnikové sféře při pořizování různých celků investičního charakteru, např. strojů a vybavení. 

 

Formou leasingu lze získat kromě automobilů také třeba stavební, manipulační, zemědělskou, výpočetní či kancelářskou techniku, elektroniku, IT, telekomunikační nebo energetická zařízení, technologické celky a výrobní linky, tvářecí, obráběcí, svařovací stroje nebo vybavení provozoven, zdravotnické přístroje, apod.
Víte, jaký leasing je vhodný?
Leasing představuje v podstatě formu dlouhodobého pronájmu určité movité věci. Podle různých kritérií se rozděluje na několik typů, z nichž asi nejznámější jsou u nás finanční, operativní a tzv. zpětný leasing. Kromě leasingu nabízejí v poslední době leasingové společnosti i další produkty jako zákaznický úvěr, či splátkový prodej apod. Pro leasingovou společnost ovšem tyto produkty představují vyšší riziko a proto si je nechají adekvátně zaplatit, takže jsou většinou dražší než běžný finanční leasing.
Navíc, ne všechny leasingové nabídky jsou opravdu tak výhodné, jak jsou prezentovány, upozorňuje web www. leasing-poradce.cz s tím, že skutečně výhodných je pro klienta jen necelá třetina (zhruba 30 %) nabídek. Společnost proto nabízí zdarma poradenství a služby, jejichž cílem je seznámit zájemce o leasing s úskalími trhu, upozornit na velké rozdíly u operativního, finančního, zpětného leasingu s cílem najít skutečně vhodný produkt pro daný případ.
V případě leasingu na stroje i technologie nabízí např. schvalování elektronickou formou pro urychlení a snížení nákladů pro firmy, a od loňského roku i financováni prostřednictvím leasingu a úvěru s podporou Evropské Investiční Banky (EIB) pro malé a střední firmy, které mohou čerpat malé a střední firmy do 250 zaměstnanců na nákup strojů, dopravní techniky (mimo osobních vozů), technologii atd. Zvýhodnění spočívá ve snížené úrokové sazbě a neplatí se žádné vedlejší poplatky.
Výhody a nevýhody leasingu
Leasing je dostupnější než úvěr, což umožňuje i financování investic či projektů, na něž je úvěr obtížné (někdy dokonce prakticky nemožné) získat, přičemž prostředky, které by bylo nutné do požadované investice vložit, lze pak využít pro jiné účely. Zároveň příznivě ovlivňuje finanční ukazatele podniku (cash flow, likviditu, nákladovost). A splátky lze zařadit do daňově uznatelných nákladů.
Obecně je ale leasing finančně náročnější než úvěr a omezena jsou i vlastnická práva k věci - financovaný předmět je po celou dobu trvání smlouvy majetkem financující (leasingové) společnosti, což ovšem významně snižuje riziko leasingové společnosti. Nájemce také nese riziko zcizení či zničení předmětu, takže v těchto případech musí věc během doby platnosti leasingové smlouvy splatit bez ohledu na to, že ji už prakticky nemůže využívat.
Operativní leasing se hodí pro firmy či podnikatele, kteří nemohou, nebo nechtějí sami investovat. Např. do rychle se rozvíjejících technologií (počítače, komunikace), anebo nepotřebují příslušnou věc vlastnit (ta zůstává stále majetkem pronajímatele i po skončení smlouvy), ale naopak požadují plný servis. I s tím, že je to prostě bude stát v konečném součtu více peněz, ale veškeré starosti a zodpovědnost za fungování příslušného zařízení ponese pronajímatel a firma se tudíž nemusí sama prakticky starat o nic. Opačnou variantou je finanční leasing, kdy rizika a odpovědnost za provozuschopnost a užívání věci nese nájemce, ale po skončení leasingové smlouvy (a uhrazení poslední splátky) přechází předmět do vlastnictví dosavadního nájemce. /jv/
 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1488 článek mě zaujal 346
Zaujal Vás tento článek?
Ano