murr Schunk

Kde a jak sehnat peníze na rozvoj firmy?

Na trhu je dnes pestrá škála nejrůznějších finančních produktů, které umožňují vybrat si optimální možnost financování prakticky pro každou potřebu podle právní formy, požadavků žadatele, předmětu financování apod. Jak ale zvolit to pravé řešení?

 

Například úvěr je (teoreticky) obecně nejvhodnější variantou pro neplátce DPH (fyzické osoby), protože není zatížen DPH a pro firmy, které potřebují příslušnou věc či zařízení mít ve svém vlastnictví hned po jejím pořízení. Umožňuje jednorázový odpočet DPH, ale na druhou stranu právě fakt, že vlastnictví přechází na uživatele, má určitou nevýhodu v tom, že podmínky pro získání úvěru jsou náročnější než u leasingových variant, kde vlastnictví leasovaného vybavení dává financující instituci „páky“ na zákazníka a větší jistoty pro korektní splácení.
Z tohoto pohledu je pro firmy, které jsou vesměs plátci DPH, často výhodnější leasing - ať už jde o klasický operativní leasing (bez dalších služeb) či „full service“ variantu (zahrnuje nejrůznější související služby) - a to v hlavně když potřebují prostředky, jež by jinak vyžadoval nákup či investice, využít k jiným účelům.
V ČR se leasing v současné klasické podobě objevil teprve po roce 1989 (ovšem jakési dobové alternativy např. v podobě populárního Multiservisu apod. tu existovaly již dříve), a od té doby prošel érou poměrně bouřlivého rozvoje. Situaci a oblibu donedávna silně využívaného leasingu výrazně ovlivnil až nástup nových ekonomických podmínek. Banky uvolnily svá pravidla pro poskytování úvěrů, a ty začaly být v řadě (dnes už zřejmě většině) případů výhodnější formou financování, pokud jde o celkové náklady. Nicméně pro některé firmy či případy je leasing stále zajímavou alternativou.
K populárním formám financování patří tzv. zpětný leasing, kdy firma prodá zařízení, které si pořídila (automobil, stroj apod.) leasingové společnosti, od níž si jej následně pronajme, takže získá zpět volný provozní kapitál. Podobně je nyní nabízen i tzv. zpětný úvěr, který nachází uplatnění např. při financování novějších strojů a zařízení či užitkových automobilů.
Specifickou skupinu představují dotační projekty – resp. možnost, kdy se nabízí spolufinancování např. z fondů EU. Spolupodílnictví na nákladných projektech je sice lákavé (kdo by nechtěl, aby mu část či celý projekt zaplatili jiní), ale zájemce musí počítat s tím, že se musí splnit i řada přísných doplňkových kritérií, a při jejich nesplnění hrozí riziko, že dotace bude muset vrátit. 
Vždy však závisí na konkrétních podmínkách, zejména na úrokových sazbách apod. A protože jako vždy, když jde o peníze, je výběr vhodného řešení skutečně důležitý, vyplatí se využít služeb odborného poradenství. Těch lze dokonce využít i zdarma, nabízejí je v rámci přípravy leasingových projektů rovněž i instituce a firmy, které financování zajišťují. Budou se sice logicky doporučit produkt z vlastního portfolia, nicméně na druhou stranu mají největší znalost věci o konkrétních podmínkách a také zkušenosti s různými typy financování různých projektů.

 

 
Publikováno: 18. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1534 článek mě zaujal 348
Zaujal Vás tento článek?
Ano