murr Schunk

Pečujete o svá data?

Téměř třetina SMB podniků netestuje účinnost svých zálohovacích řešení. Špatné zálohování dat v SMB firmách vede v konečném důsledku k finančním ztrátám. To jsou jedny z hlavních závěrů, k nimž došel červnový průzkum společnosti GFI Software.  

 

Nezávislý průzkum realizovaný analytickou společností Opinion Matters oslovil více než 200 IT administrátorů z celého světa v organizacích s méně než 150 zaměstnanci. Výsledky studie odrážející chování podniků a IT administrátorů v oblasti zálohování dat ukázaly, že v důsledku špatného zálohování dat ztrácejí malé a středně velké společnosti (SMB) klíčové obchodní informace a následně mohou utrpět i významné obchodní ztráty.
Jedním ze způsobů jak zabránit ztrátě dat je zálohování klíčových podnikových souborů na každodenní bázi. Avšak více než polovina dotazovaných organizací (53 %) uvedla, že každodenní zálohování neprovádí - 32 % administrátorů uvedlo, že na něj nemají dostatek času, pro 23 % zase není nezbytné nebo generovaných dat není tolik, aby je bylo nutné tak často zálohovat. V kontrastu s tím uvedlo 10 % IT administrátorů jako hlavní důvod každodenního zálohování právě příliš mnoho generovaných dat. Další respondenti uvedli, že nezálohují každý den, protože nemají dostatek zdrojů, účinné technologie či dostatek úložného prostoru. Někteří dokonce uvedli, že každodenní zálohování oslabuje produktivitu práce zaměstnanců.
Na otázku, jak by bylo možné vylepšit současné procesy zálohování, byla nejvíce citovaným požadavkem rychlost, kterou uvedlo 50 % respondentů. K dalším faktorům patřily náklady na zálohování (14 %), bezpečnost (6 %) a spolehlivost (5 %), přičemž dalších 6 % dotazovaných uvedlo, že by si přálo provozovat zálohovací procesy s pomocí třetích stran.
„Podniková data jsou důležitá z pohledu každodenních operací a v konečném důsledku klíčová pro úspěch firmy. Nezáleží na tom, zda organizace zálohuje data on-premise, virtuálně nebo v cloudu. Každodenní zálohování kritických systémů a aplikací na velkém počtu počítačů v jedné organizaci vyžaduje rychlé procesy, které nesnižují produktivitu práce či provozní efektivitu,“ konstatuje Andy Langsam, generální manažer společnosti IASO, která je součástí skupiny GFI Software.“ 
Téměř dvě třetiny organizací nezálohuje svá data v cloudu, ale spoléhají se na on-premise, nebo virtualizovaná řešení. Respondenti nejvíce citovali obavy z vysokých nákladů, a nedostatečné bezpečnosti a spolehlivosti cloudových řešení. Další preferují kompletní kontrolu nad zálohováním svých dat a zbytek podniků nebyl rozhodnut o volbě svého zálohovacího řešení - 10 % organizací se spoléhá na hybridní řešení.

Součástí ochrany klíčových podnikových dat je pravidelné testování zálohovacího řešení. Avšak téměř třetina IT administrátorů (32 %) uvedla, že jejich organizace žádné takové testy neprovádí. Stejně důležitá (ne-li více) jako efektivní zálohování dat je však i schopnost v případě potřeby zálohovaná data obnovit. Každý den potřebuje obnovovat data 6 %, každý týden 20 % IT administrátorů a jednou za půlroku obnovují data již tři čtvrtiny (74 % !) administrátorů.
Respondenti přiznávající, že nebyli schopni obnovit data v důsledku chybného zálohování, uváděli jako hlavní důsledky pro podnikání společnosti ztrátu příjmů a kritických podnikových dokumentů včetně finančních záznamů, elektronické pošty důvěrných informací a několikatýdenní problémy mezi firmou a zákazníky způsobené ztrátou dat.
 

 
Publikováno: 18. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1551 článek mě zaujal 350
Zaujal Vás tento článek?
Ano