murr Schunk

BYZNYS ERP pomáhá opravovat elektroniku

Roztříštěnost informačních systémů a nemožnost získávat rychlé a přesné informace potřebné pro kvalitní rozhodování vedla společnost VSP Data, špičku v oblasti oprav a servisu elektronických zařízení, k rozhodnutí nasadit moderní podnikový informační systém ERP. Hlavním argumentem pro BYZNYS ERP byl fakt, že J.K.R. je autorem řešení a ne pouhým distributorem či implementátorem. Klíčovou roli sehrála také otevřenost řešení a bezkonkurenční možnosti přizpůsobení.

 

VSP Data, která se 20 let zabývá servisem elektroniky a IT, chtěla sjednotit svoji informační infrastrukturu a nahradit několik informačních systémů jediným moderním ERP řešením, jež by zastřešilo a sjednotilo obchodní procesy v oblasti logistiky, obchodu a financí. VSP Data od jiných firem odlišuje několik výrazných specifik. Značná část výkonů nasmlouvaných s odběrateli má předem dohodnutou cenu na delší časové období. Je tedy klíčové správné vyhodnocení předchozích zakázek a výsledků hospodaření, což má vliv na stanovení smluvní ceny. Společnost také funguje ve vícesměnném provozu v závislosti na sezónnosti nebo aktuálních kampaních svých zákazníků. To klade větší nároky na reporting informačního systému z hlediska využití výrobní kapacity společnosti.
Hlavním impulzem pro úvahy o nasazení moderního ERP systému byla roztříštěnost používaných systémů, která komplikovala získávání potřebných reportů. Problémem byla zastaralost používaných systémů, které navíc byly v podstatě udržovány IT pracovníky VSP Data. Firma proto hledala kompletní řešení poskytující průběžnou legislativní aktualizaci a vývojovou podporu od tvůrce systému.
Ve výběrovém řízení byl jako nejlepší vybrán BYZNYS ERP z několika důvodů. Hlavním argumentem pro tento systém byl fakt, že dodavatelská společnost J.K.R. není pouze distributorem nebo implementátorem, ale přímo tvůrce systému. Společnost totiž v minulosti udělala špatné zkušenosti s distributory systémů, a proto pro ně byl tento bod zásadní. Klíčovými vlastnostmi vybraného řešení je otevřenost systému, velké možnosti přizpůsobení potřebám uživatelům a reportingu. Důležitá je také stabilita podpořená použitým databázových serverem MS SQL.
Jednou ze slabin předchozích systémů byla nepružnost v oblasti reportingu. Potřebné výstupy bylo možné získávat až po uzavření zpracovávaného období a jejich vytvoření bylo do značné míry závislé na činnosti IT oddělení. V kontrastu s tím nástroje BYZNYS BI a Excellent umožňují managementu průběžný a v podstatě okamžitý náhled na reporty a zadaná data, a to včetně grafické prezentace výstupů a dimenzionálního zobrazení. Možností Business Intelligence se využívá především v oblasti fakturace a skladového hospodářství. Nasazením BYZNYS ERP došlo ke spojení tří systémů do jednoho, což výrazně zjednodušilo možnosti získávání výstupů a zajistilo „jedinou verzi pravdy“. Předávání dat mezi předchozími systémy bylo dávkové a na určité výsledky bylo třeba čekat.
BYZNYS ERP je ve VSP Data úzce propojen se systémem řízení servisu NAIS - pro sklady evidované v NAIS zajišťuje centralizovanou správu zákazníků, číselníku sortimentu a příjem dílů. Po zpracování servisní zakázky v systému NAIS se automaticky do BYZNYS ERP promítnou spotřeby dílů a případné další skladové operace jako změna lokací, přeskladnění na jiný sklad či vratka. Sklady mimo NAIS poté uživatel sleduje výhradně v rámci BYZNYS ERP, přičemž lze sledovat sériová čísla i lokace. Uživatelskou úpravou byla řešena podpora exportu vydaných faktur do globálního elektronického fakturačního systému OB10, který pokrývá zasílání faktur zahraničním zákazníkům.
Pracovníci IT oddělení VSP Data mohou pomocí Prvků Uživatelské Volnosti (PUV) sami přizpůsobit systém jednotlivým uživatelům a jejich potřebám, což je důležité vzhledem k tomu, že předchozí systém byl do značné míry tvořen na míru. Důležité je, že PUV nijak neohrožují celkovou kompatibilitu systému a neomezují možnosti nahrávání nových aktualizací od tvůrců systému. Toto bylo pro VSP Data zásadní, protože v minulosti udělali špatnou zkušenost s kompatibilitou uživatelských úprav a standardních verzí předchozího systému.
„BYZNYS ERP nám vyhovuje jak modulovou skladbou, tak možnostmi uživatelských úprav v poskytování informací uživatelům i zákazníkům. Systém je nyní naimplementován a v užívání je od počátku roku 2013, ještě je tedy brzy komplexně hodnotit výsledky. První zkušenosti však ukazují, že co do spolehlivosti, která byla rovněž rozhodujícím kritériem při výběru, a poskytování informací, to byla správná volba,“ shrnul Miloslav Kubín, IT manager ve společnosti VSP Data.
Mezi hlavní přínosy nasazení informačního systému BYZNYS ERP ve společnosti VSP Data patří provázanost a sjednocení jednotlivých podnikových procesů a online komunikace s vlastním systémem pro řízení servisu NAIS. V neposlední řadě je významná také uživatelská otevřenost systému. Do budoucna plánuje společnost nasazení RF terminálů čárových kódů do skladového hospodářství s cílem zjednodušit a zpřesnit evidenci manipulace se skladovými zásobami. /kp/
 

 
Publikováno: 18. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1698 článek mě zaujal 367
Zaujal Vás tento článek?
Ano