its murr Schunk

Nová oběhová čerpadla Wilo

Pokračováním osvědčené rodiny tříotáčkových oběhových čerpadel Wilo TOP-S uvedla na český trh německá firma novou řadu čerpadel Wilo Yonos MAXO. Nová čerpadla jsou technologicky vyspělejší a spolehlivější se snadnou montáží a obsluhou. Portfolio firmy rozšířila i nová série extrémně efektivních a úsporných čerpadel Stratos GIGA.

 

Bezucpávková čerpadla nové řady vychází konstrukcí a vlastnostmi z inteligentních čerpadel s vysokou účinností Wilo Stratos, vůbec prvních mokroběžných čerpadel s novým, elektronicky komutovaným pohonem, která předběhla svoji dobu (a konkurenci) o řadu let. Šlo o zcela zásadní skok, protože v souvislosti s ErP nařízením EU a přísnými požadavky na účinnost oběhových čerpadel jsou dnes ECM motory standardem. Díky technickému a technologickému náskoku mají čerpadla Wilo nejen index energetické efektivity EEI hluboko pod požadovanou mez EEI ≤ 0,27, ale nabízejí i další vlastnosti, které rozšiřují možnosti jejich využití. Robustní konstrukce zajišťuje vysokou životnost a spolehlivost. Oceňováno je i snadné ovládání a nastavení čerpadel ve všech režimech provozu s minimálními nároky na provoz a údržbu.
Konstrukčně je Yonos MAXO plně srovnatelný s čerpadly Stratos s výjimkou možnosti připojení na vyšší řídicí systémy a s absencí grafického displeje. Proti čerpadlům TOP-S nabízí řadu výhod.

O provoz se stará automatika
Yonos MAXO je univerzálním oběhovým čerpadlem na topení, chlazení a klimatizaci pro veškeré soustavy na topnou vodu a směsi vody s glykolem do 50 % s teplotou od −20 do +110 °C bez omezení teploty okolí od −20 do +40 °C. Čerpadla disponují plynulým přizpůsobením výkonu v závislosti na hydraulických změnách požadavků soustavy, což přináší potlačení hlučnosti a výraznou úsporu elektrické energie. Dosaženo je to stálým porovnáváním okamžité a požadované hodnoty průtoku. Výkon čerpadla tak odpovídá v každém okamžiku požadavkům soustavy. Díky použitému ECM pohonu je regulace otáček možná v širokém rozsahu a je prakticky bezeztrátová. Vzhledem k tomu, že v 98 % provozní doby běží čerpadla v režimu částečného zatížení, je celková spotřeba výrazně nižší než u čerpadel s pevnými otáčkami nebo u čerpadel s asynchronními motory s otáčkami řízenými frekvenčním měničem.
Přestože jde o elektronicky regulované čerpadlo, jeho konstrukce umožňuje bez omezení práci s nízkoteplotními dopravovanými kapalinami a ani motor ani elektronika nejsou ohroženy případnou kondenzací vodních par na povrchu čerpadla. Proti vnější korozi je čerpadlo chráněno kataforézním nátěrem.
Rotor čerpadla se otáčí v dopravované vodě, která zároveň maže kluzná ložiska. Mezi suchým prostorem elektricky napájeného statoru a rotorem je ve vzduchové mezeře umístěna oddělovací trubka, utěsňující mokrý prostor rotoru s ložisky. Účinnost motoru výrazně pozitivně ovlivňuje velikost vzduchové mezery a magnetický odpor nového materiálu oddělovací trubky.
Odvzdušnění prostoru motoru probíhá automaticky pomocí systému filtračních a průtočných kanálků. Speciální filtrační ucpávky omezují průtok topné vody vzduchovou mezerou a ložisky a zamezují tak vstup malých abrazivních částí do citlivého prostoru mokroběžného čerpadla. Také prostor mezi oběžným kolem a ložiskovým štítem je utěsněn, tím je lépe chráněno A-ložisko na straně motoru. Automatické odvzdušnění a filtrace dopravované vody se významně podílejí na životnosti čerpadla.
Veškeré nastavení se snadno a komfortně provádí přímo na čerpadle. Elektronika udržuje nastavený diferenční tlak na konstantní hodnotě a se změnou parametrů soustavy se mění pouze průtok. Čerpadla jsou sériově vybavena bezpotenciálovým kontaktem souhrnného poruchového hlášení SSM, jednotlivé poruchy jsou přímo na LED displeji čerpadla hlášeny v kódech.
Čerpadla jsou k dispozici i ve zdvojeném provedení se dvěma pohony na jedné spirální skříni.

Velké čerpadlo pro velké úspory
Další novinka v portfoliu dortmundské firmy se týká oblasti čerpadel s vysokou účinností - jde o model Stratos GIGA pro větší otopné, cirkulační, klimatizační a chladicí soustavy. Tato zcela nově vyvinutá řada pro vysoké výkony se vyznačuje extrémně kompaktní stavbou při nízké hmotnosti. Unikátní řešení pohonu ucpávkových přírubových InLine čerpadel středních a vyšších výkonů přináší vysoké možnosti úspor provozních nákladů ve srovnání se standardními suchoběžnými systémy. Podle výrobce dokáže Stratos GIGA díky své konstrukci uspořit na nákladech za elektrickou energii během 15 let provozu přes 1,5 mil. Kč a každý rok provozu tedy snížit emise CO2 o 8000 kg (počítáno podle standardů zátěžového profilu „Modrý anděl“).
Nově konstruovaná hydraulická část je přizpůsobená pro spolupráci s pohony s vysokou účinností. S výchozí standardní účinností motoru 94 % dosahují čerpadla obzvlášť vysoké celkové účinnosti. Energetická účinnost motoru postavená na konceptu HED (High Efficiency Drive) od Wilo jde až nad rámec pro budoucnost stanovených hraničních hodnot nejvyšší třídy energetické účinnosti IE4 (podle IEC TS 60034–31 Ed.1).
 

 
Publikováno: 18. 9. 2013 | Počet zobrazení: 1598 článek mě zaujal 348
Zaujal Vás tento článek?
Ano