rosler murr Schunk

Svátek kovoobrábění ve znamení inteligentní výroby

V září letošního roku se veletržní areál v Hannoveru opět stane světovým centrem kovoobrábění. Těžiště prestižního veletrhu EMO tvoří třískové a tvářecí obráběcí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizovaný tok materiálu, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství - a s tím související technologie, bez nichž by se moderní průmyslová výroba neobešla. 

 

Každé dva roky se koná stěžejní veletrh zpracování kovů EMO, v jehož pořádání se střídají Hannover a Miláno. Letošní ročník proběhne od 16. do 21. září 2013 opět v Hannoveru pod heslem „Inteligence ve výrobě“. Co si pod tím lze představit?

Jak mohou pomoci chytré stroje?
Na jednu stranu rostou obecné požadavky na zabezpečování jakosti, dokumentaci, monitoring provozních parametrů, údržbu i úsilí zajistit energeticky efektivní provoz, na druhou stranu se výrobci musí vypořádat s tím, aby obsluhu strojů učinili co nejsnadnější a uživatelsky komfortní, aby pracovníci mohli spolehlivě zvládat tyto stále rostoucí složitější požadavky, resp. snažit se je co nejvíce zautomatizovat. "Inteligence ve výrobě" zajišťuje, že soudobé moderní výrobní systémy a řešení jsou prostřednictvím moderních komunikačních technologií integrovány do celého IT prostředí firmy i strojů jako takových. Inteligentní podpora pro obsluhu strojů pomáhá vykonávat všechny přidělené úkoly s maximální spolehlivosti, s využitím celé škály podpůrných nástrojů a inteligentních asistenčních funkcí, jako jsou multimediální prvky v řídicím systému, webové diagnostické systémy, tele-servis, inovativní koncepty zákaznických servisních linek apod. To vše by mělo být na podzim v Hannoveru, jak na samotném veletrhu, tak v rámci pestré palety doprovodných akcí, k vidění.

Láká hlavně profesionály
Na předchozím veletrhu EMO v roce 2011 vystavovalo přes 2000 firem. Z toho 60 % nepřijelo na veletrh z Německa, ale ze 40 zemí světa. Veletrh EMO 2011 navštívilo 140 000 odborných návštěvníků z více než 100 zemí. Více než třetina návštěvníků (36 %) dorazila do Hannoveru ze zahraničí (zhruba dvě třetiny z nich z Evropy, včetně ČR, z niž organizátoři zaznamenali na 1500 návštěvníků). Největší podíl zahraničních návštěvníků tvořili indičtí zájemci a to 10 %. Obdobný, resp. ještě vyšší zájem lze z indické strany očekávat i letos, vzhledem k tomu, že partnerskou zemí letošního ročníku veletrhu je právě Indie.
Stejně pestrá je i účast a struktura návštěvníků, kteří se rekrutují hlavně z řad firemních profesionálů a odborníků i zástupců vědeckovýzkumné sféry a technických škol a univerzit. Zastupují především automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, strojírenství a kovozpracující průmysl, elektrotechniku, jemnou mechaniku a optiku, ale i medicínskou techniku, investiční výstavbu apod., tzn. obory, které patří tradičně k hlavním a největším odběratelům světové strojírenské obráběcí produkce. Téměř dvě třetiny odborných návštěvníků předchozího veletrhu EMO se podle statistik zabývaly různou činností v průmyslu, především ve strojírenství, ve výrobě strojů a zařízení a v automobilovém průmyslu, což představuje dva hlavní odběratele obráběcích strojů, kteří se podílejí se na zakázkách 66 %. Předpokládá se, že letos budou investovat o více než 6 % více než v uplynulém roce, a analytici prognózují, že tato hodnota by se měla v příštím roce zdvojnásobit .
Během posledních 20 let vzrostl světový strojírenský trh téměř na trojnásobek (o 70 %) a dosáhl hodnoty zhruba 66 mld. eur. Tento růst byl tažen především Asii, kam směřovalo v roce 2012 přibližně 60 % z celkové výroby strojů. Více než dvě třetiny světové produkce obráběcích strojů jsou exportovány, každý druhý stroj pochází z Evropy, která dodává do více než 70 zemí světa.

Koncentrovaná přehlídka inovací
Předchozí ročník veletrhu zaznamenal i vysokou účast nových návštěvníků. Celkem 45 % hostů bylo na veletrhu EMO v Hannoveru poprvé, což pro vystavovatele znamená okolo 63 000 potenciálních nových zákazníků. A účast na EMO se zjevně vyplácí: Podle ankety Svazu německých výrobců obráběcích strojů (VDW), který je organizátorem veletrhu, byly jen na posledním ročníku veletrhu zadány zakázky v hodnotě minimálně 4,5 mld. eur. Během následujícího půlroku po jeho skončení dosáhly mezinárodní objednávky obráběcích strojů opět podobné úrovně jako v předcházejícím roce - a to navzdory celosvětově slábnoucí poptávce v důsledku neutěšené globální hospodářské situace.
“Veletrh EMO je výkladní skříní oboru, ukáže odborným návštěvníkům z celého světa, jak mohou s inteligentní výrobou nejlépe čelit dnešním i budoucím výzvám. Nikde jinde nenajdou na jednom místě tak kompetentní a vysoce odborná řešení mezinárodního zpracování kovů, a nikde není prezentováno tolik inovací jako právě v Hannoveru a zároveň tolik zástupců firem s rozhodovacími kompetencemi", řekl Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW, když na jaře představoval letošní ročník veletrhu na tiskové konferenci v Praze.
To je zjevně i důvodem optimismu organizátorů, kteří letos očekávají rekordní účast. Do konce června registrovali pořadatelé na 2030 firem ze 40 zemí celého světa, které budou na čisté výstavní ploše přes 177 600 m² prezentovat návštěvníkům z řad firemních profesionálů, jak mohou nejlépe zvládnout výzvy, jimž čelí ve výrobním procesu. Ani tuzemští výrobci samozřejmě nebudou chybět - na veletrhu se budou prezentovat ať už samostatně nebo v rámci společných expozic téměř 40 českých firem. Hlavní část - zhruba 60 % letošních vystavovatelů - pochází ovšem z Německa,což odráží jeho vedoucí postavení v oblasti technologií v Evropě, zastoupené letos na EMO více než 1500 vystavovateli - je nejvýznamnějším hráčem v oblasti mezinárodního vývoje nástrojů, druhým hlavním exportérem a čtvrtým největším světovým trhem . Zhruba pětina (více než 430 firem) však přichází z Asie.

Barometr mezinárodního trhu
Pro EMO, jako přední světový veletrh pro obrábění kovů, hraje důležitou roli mezinárodní makroekonomické prostředí. Úspěch veletrhu se významně opírá o globalizovaný charakter podnikání obráběcích strojů. Více než polovinu celosvětové produkce obráběcích a tvářecích strojů je předmětem mezinárodního obchodu. Objem prodejů se zvýšil od přelomu tisíciletí o 80 % a v ještě větší míře to platí pro evropský průmysl obráběcích strojů, který vyváží téměř 85 % své produkce. Podle analýzy evropské asociace výrobců obráběcích strojů (CECIMO), je více než 80 % jimi vyvážených strojů vybaveno NC technologií. V USA je toto číslo jen 61 %, a v odpovídajícím sektoru v Číně je to ještě skromnějších 44 %.
Letos ekonomičtí experti předpovídají další nárůst spotřeby obráběcích strojů. O 2 %, na rekordní objem kolem 68 mld. eur. Po třech silných předchozích letech jsme tak svědky počínajícího dočasného zpomalení, což je zapříčiněno především pokračující ztrátou důvěry ve vyhlídky globální ekonomiky. Analytici však očekávají, že HDP a průmyslová výroba získají v průběhu druhé poloviny roku 2013 výrazně na hybnosti. Spotřeba obráběcích strojů je tak nastavena na růst o desetinu v roce 2014.
Pozornost je nyní zaměřena hlavně na to, co se stane v příštích měsících. Rezervace objednávek ze zahraničí se znatelně stabilizuje. Zatímco exportní objednávky německých obráběcích strojů klesly během letošního prvního čtvrtletí o 18 %, v letošních prvních pěti měsících se tento pokles snížil na pouhých 8 %. Dosavadní zkušenosti ukazují, že s časovou prodlevou několika měsíců bude následovat konsolidace zakázek.
Německé firmy loni vyrobily stroje v hodnotě 14,2 mld. eur, což představuje 10% růst a nejlepší výsledek mezi pěti hlavními národními výrobci. Byla také opět dosažena předkrizová úroveň roku 2008. V letošním roce se němečtí výrobci, stejně jako jejich konkurenti, zaměří na konsolidaci a je prognózován mírný 1% růst. Tento trend naplňuje opět export, jež s exportním poměrem 73 % dosáhl rekordní úrovně a během letošního rokuje je predikován rovněž mírný růst 1%.
Přesvědčivé důvody pro optimističtější hodnocení nabízejí také investiční plány velkých německých zákazníků. V letošním roce se sice předpokládá růst pouze o 1,7 %, ale pro rok 2014 už by to mělo být opět 7 %. Povzbudivé signály přicházejí také z Ifo indexu podnikatelského klimatu odvětví kapitálových nástrojů. Očekávání pro budoucí rozvoj podnikání naznačuje rostoucí trend. V této souvislosti VDW (Svaz německých výrobců obráběcích strojů) očekává, že právě pro obráběcí stroje bude EMO Hannover dalším impulsem.
/emo/
 

 
Publikováno: 18. 9. 2013 | Počet zobrazení: 2049 článek mě zaujal 485
Zaujal Vás tento článek?
Ano