rosler murr Schunk

ISCAR představuje novinky pro inteligentní obrábění

S doprovodem sličného dívčího koncertního tria v duchu koncertního opusu (jako reminiscence na někdejší uvedení přelomové řady nástrojů Chameleon) se v mladoboleslavském muzeu společnosti Škoda Auto 11. června představily několika stovkám zástupců z řad českých průmyslových firem novinky společnosti Iscar. Během akce charakterizované sloganem „obrábějte inteligentně“ je prezentoval osobně šéf skupiny renomovaného izraelského výrobce obráběcích nástrojů CEO společnosti Iscar a prezident IMC Group Jacob Harpaz. 

 

Technický seminář zahrnující odborný program téměř osmihodinového maratonu přednášek, díky jeho podání získal zcela nový rozměr profesionální show, která i z poměrně úzce specializované odborné záležitosti dokáže učinit představení, jež diváci sledují se zatajeným dechem. Tématem informačně nabitého dne byly nové nástroje ISCAR řady High Qline, které byly postupně představeny v kolekci pěti přednášek zaměřených na následující sekce: nástroje pro soustružení, nástroje pro soustružení a zapichování, ve dvou částech byly prezentovány nástrojové novinky  pro frézování a finále patřilo novým nástrojům pro vrtání. Technické informace vztahující se k jednotlivým prezentovaným produktům doplňoval v podání působivých prezentací Jacoba Harpaze také detailně propracovaný přehled nákladovosti různých složek výroby a jejich vliv na zvyšování produktivity výroby a potenciální úspory.

Kompletní řešení pro nejrůznější materiály
Představena byla kompletní řada nástrojů pro obrábění širokého spektra materiálů. Nová řada produktů High Qline byla vyvinuta s cílem umožnit prakticky nonstop obrábění, s minimálnímí prostoji, bez potřeby seřizování, které znamená v moderní průmyslové výrobě výrazný brzdný faktor. Jak zdůraznil ve své prezentaci Jacob Harpaz, produktivita, na níž je moderní obrábění zaměřeno, znamená dnes hlavně moderní stroje umožňující využívat vysokých rychlostí a posuvů a dosahovat vysokých parametrů bez vibrací, které poškozují a ničí vřeteno stroje. Řezná rychlost je závislá na řezných materiálech – na karbidech. Soudobé obrábění charakterizuje přechod od zpracování měkkých, relativně snadno a bezproblémově obrobitelných materiálů ke zpracování tvrdých materiálů
Tyto nové nástroje umožňují vysoce přesné a efektivní obrábění i problematických materiálů, jaké jsou používané v leteckém průmyslu (slitiny titanu a podobně) a jsou schopné obrábět i kalené materiály o tvrdosti přes 60 rockwellů.
Do vývoje nové řady se tradičně promítla charakteristická strategie firmy Iscar, kterou tento výrobce využívá pro neustálou průběžnou inovaci svých nástrojů. Tou je přístup, kdy na základě dlouhodobých testů a zpětných vazeb z praxe zpracovává dostupné informace a uplatňuje tyto poznatky při vývoji nástrojových řad vyšší úrovně. „Nesoupeříme jen s konkurenty, ale i sami se sebou. Jde o neustálý proces výzkumu a vývoje, do kterého firma investuje 5 – 6 % ročního zisku. Ve chvíli, kdy jde produkt na trh už vzniká další tým, který má na starosti jeho vylepšování a vývoj jeho nástupce“, uvedl Jacob Harpaz s tím, že jen pro řadu High line IQ bylo uvedeno na 1350 nástrojů.
Byla vyvinuta např. i speciální softwarová aplikace Abacus pro počítač, smartphony a tablety, která umožňuje okamžitě vyhledat vhodné řešení a nástroj pro danou aplikaci. Uživatel zadá parametry a požadavky na výrobek a vzápětí dostane vytipovány tři nejvhodnější volby pro danou aplikaci podle typu materiálu a požadovaných parametrů a program jej dovede na webovou stránku obsahující příslušné nástroje, katalogové označení apod. Iscar se tak snaží přiblížit ve své nové koncepci s označením CASP (Complete Application Soluition Provider) z dřívějšího dodavatele nástrojů na poskytovatele komplexního řešení. A součástí této koncepce je i řada novinek s označením High Qline.
Podívejme se na některé vybrané novinky podrobněji - s dalšími vás budeme postupně seznamovat v následujících vydáních TechMagazínu.

PENTAIQGRIP
Mezi aktuálně uváděnými novinkami přináší ISCAR na trh nástrojovou řadu PENTA-IQGRIP pro upichovací a zapichovací operace. Jedná se o 5břitou destičku s možností hloubky zápichu 20 mm. Nová řada PENTA IQGRIP je menší, ale výkonnější. PENTAIQGRIP má inovovaný způsob uložení destičky v lůžku s rybinovitým vedením a lepší čelní kontakt. Nástroj se tak stává ještě o něco tužší, lépe snáší boční řezné síly a umožňuje použití vyšších řezných parametrů při soustružení do boku. Pevné uchycení díky speciálním výstupkům vytvořeným pomocí konstrukce metodou konečných prvků a plný kontakt umožňují použít tento nástroj i pro srážení hran
Tyto nové vlastnosti přinášejí zvýšení rovinnosti a drsnosti upichované plochy. Systém upnutí destičky je snadný, pevný a umožňuje velmi rychlou výměnu břitů přímo na stroji. Na trh budou nyní dodávány Iscarem tři velikosti těchto nástrojů pro upichování průměrů 20, 30 a 40 mm. PENTAIQGRIP je nejvýkonnější 5břitá destička pro přesné upichování, zapichování i soustružení do boku.
Upichování věnují vývojáři firmy Iscar mimořádnou pozornost ve snaze zkrátit upichovací časy – a tím i nežádoucí prostoje strojů – na minimum. Například v roce 1979, kdy při průzkumu zjistili, že zásadním „úzkým hrdlem“ obráběcího procesu je právě upichování, které v té době trvalo ca 4 minuty, vývojem nových technologií a řešení byli nakonec schopni tento čas zkrátit ze zmíněných čtyř na ca 1,5 minuty.

DOVEIQGRIP
Pod tímto označením je nabízena nová řada nástrojů pro výkonné zapichování s vysoce efektivním upínacím mechanizmem. Zapichovací systém DOVEIQGRIP je evoluční produkt dlouholeté úspěšné zapichovací řady nástrojů ISCAR-TIGER. Z řešení TIGER pro těžké a hluboké zapichování založené na konceptu CutGrip s upínáním šroubkem a rybinovým lůžkem vychází DOVEGRIP pro velmi těžké aplikace. Má unikátní nové čelo a speciální tvar VBD má rybinový upínač. Chladicí kapalina je směrována přímo do řezu. Nová řady se vyznačuje především vysoce inovativním řešením upínacího mechanizmu destiček. Ty se vyrábějí standardně v šířkách 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm v jakosti karbidu SUMO TEC grade IC808. Lze je používat v integrálních držácích s průřezem upínací části 25, 32 a 40 mm nebo v planžetách výšky 53 mm s výměnným i kazetami pro šířky destiček 10, 12 a 14 mm.
K hlavním vlastnostem nové produktové řady patří velmi tuhé upnutí destičky díky inovativnímu řešení s využitím rybinovitého vedení. Tento systém zajišťuje oproti upínání používanému v běžných aplikacích skutečně účinnou fixaci břitové destičky na řezné hraně nástroje jednoduchým a bezpečným způsobem.
K výrazným trumfům novinky patří i velmi efektivní a jednoduché ovládání upínacího mechanizmu na čele držáku - k upnutí a povolení destičky stačí pouhé pootočení o půl otáčky, při výměně destičky není nutné vyjmout šroub z tělesa (tzn., že odpadá riziko jeho ztráty, které patří k častým problémům běžných řešení). Nové zapichovací planžety se osazují výměnnými kazetami. Mezi dalšími výhodami novinky, které zdůrazňuje výrobce je i bezproblémový odchod třísky na čele bez jakékoli části upínacího mechanizmu a široký rozsah šířek destiček – 10 až 20 mm

Oblast frézování
Jako klasický příklad neustálého vylepšování a zdokonalování použitelnosti vlastních nástrojů uvádí ISCAR na trh novou monolitní karbidovou frézu pod obchodním názvem FEEDMILL-CHATTERFREE.  Ta shrnuje vlastnosti třech existujících nástrojů. Rychloposuvové frézy FEEDMILL, hrubovací frézy s děleným ostřím a frézy s rozdílnou zubovou roztečí známou pod názvem CHATTERFREE. Vlastnosti všech těchto tří má nový nástroj s označením EFP-E4CF… v rozsahu průměrů 6 až 20 mm. S nespornou výhodou lze tento kombinovaný nástroj použít především v oblasti výroby forem a zápustek. Při obrábění dutého tvaru a jeho rychlém vybrání se s výhodou využije vlastnost nástroje FEEDMILL, kdy lze použít posuv na zub až 0,5mm při hloubce záběru od 0,3 do 1mm. Později při práci nástroje ve větší hloubce a na bocích uživatel ocení dělení třísek na menší segmenty a velmi dobrou odolnost nástroje proti vibraci danou vlastností systému CHATTERFREE. Čtyř a pětizubé monolitní frézy jsou vyráběny z mikrozrnného karbidu IC903 s povlakem AL-TEC garantující vysokou odolnost proti otěru.

Břitové destičky s děleným ostřím
Jako reakci na požadavky trhu přichází ISCAR v poslední době na trh s některými svými již dříve zavedenými destičkami v nové úpravě s děleným ostřím, což může uživatelům pomoci při řešení některých dosavadních problémů při hrubovacích operacích. Děleným ostřím se totiž produkují mnohem menší segmenty třísek a tím se výrazně zlepšuje jejich odchod z prostoru a samotná manipulace s nimi. Nástroje s děleným ostřím vykazují nižší řezný odpor a generují menší množství tepla. Porovnávací zkoušky prokazují, že tyto nástroje mají i menší náchylnost k vibracím než stejné nástroje se standardním břitem. Díky těmto vlastnostem se v konečném důsledku znatelně prodlužuje i životnost nástroje, což je např. při cenách ježkových (čelních válcových) velmi významný faktor.
Takovéto frézy mohou navíc pracovat s větší hloubkou záběru (až 35 % průměru frézy) než běžné frézy s kontinuální délkou ostří. Dělené třísky se také mnohem lépe vejdou do zubové mezery nástroje. Soubor všech zmiňovaných vlastností Umožňuje používat tyto frézy i pro obrábění problematických materiálů, jaké jsou používané v leteckém průmyslu
 

 
Publikováno: 2. 9. 2013 | Počet zobrazení: 3443 článek mě zaujal 565
Zaujal Vás tento článek?
Ano